O svazu

Historie

V roce 1960 vzniklo v západní Evropě mezinárodní sdružení výrobců čerpadel s cílem vytvořit společenství, které bude hájit společné obchodní, normalizační a technické zájmy evropských výrobců čerpadel. Základem tohoto mezinárodního sdružení byly národní asociace výrobců čerpadel ve Francii a NSR, ke kterým se připojily národní asociace Itálie a Belgie. V průběhu šedesátých a sedmdesátých let se k EUROPUMPu připojily i další západoevropské země s rozvinutým průmyslem čerpací techniky. Po pádu železné opony v roce 1989 se otevřela možnost stát se členy tohoto sdružení i pro země bývalého socialistického bloku. V roce 1990 se zúčastnili zástupci výrobců čerpadel v České republice jako hosté zasedání EUROPUMPu ve francouzském Biarritzu. Na tomto jednání jim byly sděleny podmínky přijetí českých výrobců čerpadel do této mezinárodní organizace. Hlavní podmínkou bylo vytvoření národního svazu výrobců čerpadel a čerpací techniky, který bude v EUROPUMPu hájit jejich zájmy. Následně byl v září 1990 založen Svaz výrobců čerpadel České a Slovenské republiky, sdružující převážně bývalé koncernové podniky SIGMA, který byl v následujícím roce na zasedání v italských Benátkách přijat za rovnoprávného člena mezinárodního sdružení EUROPUMP. Po rozpadu Československa v roce 1993 byl svaz přejmenován na Svaz výrobců čerpadel České republiky a stal se právním nástupcem původního svazu.

Sídlo svazu

Svaz výrobců čerpadel České republiky (dále jen „SVČ ČR“) představuje společné fórum právnických osob činných v oblasti průmyslu čerpací techniky České Republiky.

Sídlem SVČ ČR a jeho sekretariátu je Lutín, ul. J. Sigmunda č. 79, PSČ 783 50.

Cíle

Hlavním posláním SVČ ČR je zejména:

  • v oblasti vědecké, technické, vzdělávací a ekonomické sledovat, zpracovávat a analyzovat strukturální aspekty všech společenských zájmů, vyhledávat a pomáhat při řešení společných problémů v uvedených oblastech.
  • podporovat práci svých členů prostřednictvím nabídky informací, koordinovat přístupy svých členů k řešení problémů, napomáhat utváření jejich názorů a stanovisek a výsledky přenášet do stanovisek SVČ ČR vůči jiným subjektům, resp. mezinárodním organizacím,
  • prostřednictvím odborných komisí připravovat pracovní programy ve výše uvedených i dalších oblastech,
  • organizovat a udržovat styky s jinými výrobci čerpadel sdružených v EUROPUMP, ale i s výrobci čerpadel, kteří nejsou členy této organizace a jinými organizacemi,

SVČ ČR nemá komerční cíle a do případných konkurenčních problémů svých členů se zásadně nevměšuje.

Orgány

Orgány svazu jsou:

  • valná hromada
  • výkonný výbor
  • prezident SVČ ČR
  • generální sekretář SVČ ČR
  • odborné komise
  • dozorčí rada

Členové svazu