EUROPUMP

www.europump.org

EUROPUMP, Evropské sdružení výrobců čerpadel, reprezentuje 18 národních svazů výrobců čerpadel z 15 členských zemí EU, Ruska, Turecka a Švýcarska. Členové EUROPUMPu  zastupují více než 450 společností s obratem přes 10 miliard EUR a zaměstnávají přibližně 100 tis. obyvatel Evropy.

EUROPUMP jako organizace zaměstnává pouze dva stálé pracovníky - generálního sekretáře a sekretářku. Hlavní část práce spočívá na pracovních komisích, jejichž členy jsou zástupci národních svazů a velkých výrobců čerpadel a které se schází třikrát ročně. EUROPUMP má čtyři komise: technickou, marketingovou/publikační, standardizační a komisi, která hájí zájmy nejmenších výrobců (Small Companies Networking).

Výkonným orgánem EUROPUMPu je výkonný výbor (Executive Council), v jehož čele stojí president. Jednou v roce se koná generální shromáždění (General Assembly), na kterém delegáti národních svazů schvalují rozpočet a klíčové dokumenty. Stálým sídlem sekretariátu EUROPUMPu je Brusel.

Svaz výrobců čerpadel České republiky je členem EUROPUMPu od roku 1991 a jeho zástupci aktivně pracují jak v technické, marketingové a standardizační komisi, tak i ve výkonném výboru EUROPUMPu.

Na stránkách EUROPUMPu jsou pravidelně publikovány důležité dokumenty technického i legislativního charakteru:

Členové svazu